Regulamin i polityka prywatności

Dzień dobry,
w związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa:
Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Amado A.Kurasz J.Kurasz Sp.J. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wąwozowej 15, 75-361 Koszalin. KRS 0000008477; NIP 6691154713; REGON 330414157

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółką Amado A.Kurasz J.Kurasz Sp.J., a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółkę w jej biznesowej działalności.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jeżeli Państwo nie chcą otrzymywać newsletterów i alertów, informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego lub chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe z bazy administratora, prosimy kontakt w tej spawie pod adresem: biuro@amado.com.pl

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Amado A.Kurasz J.Kurasz Sp.J
ul. Wąwozowa 15
75-339 Koszalin
tel.: 94  94 342 43 83
e-mail: biuro@amado.com.pl